اطلاعیه اردوی یزد

اطلاعیه شماره 3 اردو

 

به حول و قوه الهی اردوی یزد گروه ادیان با مشارکت گروه کلام در موعد اعلان شده برگزار خواهد شد.

 

 

  - زمان حرکت چهارشنبه شب مورخ 4 اسفند ماه

- ساعت 20  (8 شب ) از روبروی ساختمان مرکزی .

 

نکات حائز اهمیت برای یادآوری:

باتوجه به ضرورت انجام کلیه برنامه ها در زمان تعریف شده مستدعی است که عزیزان در راس ساعت مذکور در محل اعلان شده حضور بهم رسانند بدیهی است درصورت عدم حضور هر یک از عزیزان گروه هیچ تعهدی مبنی بر تاخیر در حرکت نخواهد داشت.

- شام چهارشنبه شب به عهده خود عزیزان خواهد بود.

-وسایل شخصی مورد نیاز برای اردوی سه روزه نظیر لباس مناسب فصل زمستان و قلم و کاغذ برای یادداشت برداری و.. مورد تاکید است.

-تفصیل برنامه سفر متعاقبا اعلان خواهد شد.