آزمون کارشناسی ارشد ادیان

منابع و مواد

آزمون کارشناسی ارشد ادیان

در سال96 به شرح ذیل خواهد بود:

 

  • مسیحیت: کتاب شناخت مسیحیت(دکتر باغبانی؛رسول زاده) تا ص676- فصل چهارم-
  • یهودیت: کتاب یهودیت (دکتر طاهری آکردی)
  • ادیان شرقی:کتاب درس نامه ادیان شرقی (دکتر موحدیان عطار؛ رستمیان) تاص228- آیین های تائو و کنفسیوس
  • کلام: کتاب آموزش کلام اسلامی(سعیدی مهر)
  • زبان: درحد کارشناسی ارشد
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
Untitled-.jpg 0 b [22 بار دانلود]0 بایت