نشست علمی درون گروهی ادیان

با سلام و تحیت . نشست درون گروهی با موضوع "اسلام شناسی در المیزان" با ارائه آقای دکتر قاسم جوادی، در تاریخ: چهارشنبه 7 اردیبهشت ساعت 11:30 در محل اتاق گروه ادیان با حضور اساتید شورای علمی گروه ادیان تشکیل شد.