کرسی 229

برگزاری کرسی ترویجی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعلی حسنی عضو هیات علمی گروه ادیان در تاریخ 1402/02/18 با عنوان:

بررسی علل تثبیت جریان بابیت و بهائیت

لازم به ذکر است ناقد این کرسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضاقزی و مدیر کرسی جناب حجت الاسلام و المسلمین مجتبی نوری بر عهده داشتند.