گزارش تصويري اردوي علمي گروه اديان به تهران

گزارش تصويري اردوي علمي گروه اديان به تهران براي زيارت مرقد مطهر امام راحل، بازدي از موزه ارامنه، كليساي حضرت مريم س،‌ آتشكده زرتشتيان آدريان و كنسيه كليميان تهران.

در اين سفر سرپرست علمي اردو را استاد عباس رسول زاده و مدير اجرايي و هماهنگي اردو را، كارشناس گروه اديان جناب آقاي دكتر قزي عهده دار بودند. در اين  سفر علمي 36 نفر از دوستان كارشناسي گروه اديان و كلام حضور داشتندطول سفر يك روزه بود و در روز چهارشنبه مورخه 1402/12/16، انجام  گرفت. كه در ادامه به گزارش ابعاد اين اردوي علمي خواهيم پرداخت.

در ابتداي سفر علمي گروه اديان، براي زيارت مرقد مطهر امام راحل، توقف كوتاهي را داشتند در واقع اتوبوس همراه ساعت 6:30 از جلوي درب موسسه حركت كرد و 8:15  در پاركينگ حرم حضرت امام توقف كرد و دوستان به زيارت حضرت روح الله شتافتند.

بعد از زيارت براي ادامه تحقق اهداف اردو، دانش پژوهان سوار بر اتوبوس شدند و به سمت جمهوري حركت كردند. در ساعت 9:50 در جلوي كليساي حضرت مريم مقدس س اتوبوس توقف كرد و دوستان با استقبال گرم جناب كشيش گريگوريس نرسيسيان، كشيش روابط عمومي خليفه گري ارامنه تهران قرار گرفتند. در ابتداي برنامه كليساي حضرت مريم مقدس س، جناب نرسيسان دوستان را دعوت كردند تا از موزه  ارامنه بازديد داشته باشند و خودشان نسبت به يك سري از لوازم هاي استفاده شده در كليسا و لباسهاي مورد استفاده كشيشها و ... توضيحات خوبي را ارائه دادند.

 

ايشان در ادامه اظهاراتشان فرمود: هيچ كشوري مانند ايران به اقليتهاي مذهبي آزادي نداده است. اقليتها ساير برنامه‌ها و مناسك و اعيادشان را بدون محدوديت برگزار مي‌كنند. ايشان با ياد بودي از مرحوم شهيد حاج قاسم سليماني افزود: اگر حاج قاسم نبود، بسياري از استقلال كشورهاي منطقه از بين مي رفت. در ادامه وقت باقيمانده دانش پژوهان موسسه امام به داخل كليساي حضرت مريم مقدس -س- تشريف بردند و جناب نرسيسان توضيحات لازم در مورد فضاي داخل كليسا دادند.

در ساعت 11 اعضاي اردو با جناب آقاي نرسيسيان خداحافظي كردند و وارد آتشكده زرتششتيان آدريان شدند كه در ابتدا با موبد خسروي ملاقات نمودند. ايشان كه اصالتا يزدي وبزرگ شده تهران بود در باره فضاي بيرون ٱشكده و نوع معماري آن توضيحاتي دادند و سپس به اتفاق دوستان و ارد آتشكده شدند.

 

بعد از ورود به داخل آتشكده ايشان توضيحاتي در مورد پيشينه آتشكده و نحوه آتش آوردن آن از فارس به آتشكده تهران دادند ايشان همچنين در مورد عبارتهايي كه از اوستا بر روي ديوارهاي آتشكده نقش بسته بودند، نكاتي را بيان كردند. و در ادامه به سوالات دوستان پاسخ دادند.

حوالي اذان ظهر دوستان ادياني و كلامي موسسه امام خميني ره، آتشكده راترك كردند و به سمت خيابان استاد نجات‌اللهي رفتند و براي اقامه نماز و صرف نهار به شعبه تهران موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره رفتند. در برنامه عصر ارودي گروه اديان بازديد از كنيه كليميان تهران بود كه به خاطر ترافيك سنگين مي بايستساعت 15:30 در كنيسه حاضر باشم، ياعت 16:30 به محل كنيسه رسيديم.

در كنيسه نيز كهبه صورت پرسش و پاسخ صورت گرفت. دانش پژوهان نسبت بهمساله نماز،‌طهارت، زنان،‌حج، قبله و ... و ساير مناسك كليميان سوال مي كردند. البته بازديد كنيسه به خاطر تاخير يك ساعتي، حدود 45 دقيقه بيشتر به طول نيانجاميد و دوستان ما ساعت 17:15 كنيسه را به قصد رفتن به سمت اتوبوس ترك گفتند. بعد از آن دوستان رهسپار قم شدندو ساعت 21:15 به قم رسيدند.