همایش های گروه ادیان

همایش شماره سه

خلاصه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه همایش شماره سه

همایش شماره دو

خلاصه با سلام همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره دو همایش شماره...

درآمدی بر اخلاق در ادیان ابراهیمی

خلاصه همایش درآمدی بر اخلاق در ادیان ابراهیمی به همت گروه ادیان معاونت پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) در قم برگزار شد. در این همایش که روز پنجشنبه 88/11/01 در سالن همایش های موسسه امام خمینی...