کرسی های گروه ادیان

کرسی شماره 270

خلاصه پروتستانتیزم و ایجاد بحران در مرجعیت دینی

کرسی شماره 266

خلاصه حدیث تورات با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و شاگردان

کرسی شماره 265

خلاصه ملاک تقدس در قرآن و عهدین

کرسی شماره 260

خلاصه ظرفیت های تعامل اسلام و مسیحیت در آمریکای لاتین

کرسی شماره 259

خلاصه بررسی انتقادی نظریه تهذیب در دستگاه عرفانی خوان دلاکروز

کرسی شماره 250

خلاصه چیستی و ضرورت فقه مقارن بین الادیان

کرسی شماره 241

خلاصه برگزاری کرسی ترویجی جناب حجت الاسلام و المسلمین مجتبی نوری دانش پژوه دکتری گروه ادیان در تاریخ 1402/03/11 با عنوان: بررسی تطبیقی تشکیل حکومت دینی ثبل از ظهور آخرین منجی از منظر امامیه و یهود...